วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
previous arrow
next arrow
Slider
...ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ...ไม่มีสมาร์ทโฟน .... ไม่มีทีวี ... ไม่มีอินเทอร์เน็ต .... ไม่ไม่เป็นไร วิทยาลัยฯ มีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษาได้ 100 % ทุกคน

 

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ยังเปิดรับสมัคร
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาที่ยังไม่เต็ม ไปจนถึงวัน เปิดเรียน (1 ก.ค. 63)

สมัครด่วน  (ไม่ต้องสอบคัดเลือก)
สาขาวิชาใดมีผู้สมัครเต็ม จะปิดรับสมัครในวิชานั้นทันที

---------------------------------------------

  รถตัดหญ้า ควบคุมด้วยวิทยุ สิ่งประดิษฐ์์ของคนรุ่นใหม่
ประดิษฐ์โดยครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ. เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

-----------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย
-----------------------------------------