วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

ข้อมูลบุคลากรประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓