วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

      อุปกรณ์เปิด-ปิดน้ำ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562