วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

       สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประดิษฐ์โดยครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ. เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562