วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

          วิทยาลัยฯ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563โดยกำหนด มอบตัวลงทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่  7 มิถุนายน 2563