วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

      วิทยาลัยฯ กำหนดวันเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และกำหนดรับลงทะเบียนเรียนของนักเรียน เก่า (ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2) ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563