วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

คู่มือลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการเรียนการสอนออนไลน์และการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) ช่องที่ 53 ในการนี้ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา ได้ประสานงานภายในกับกรม ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยขอคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมและสรุปความเชื่อมโยงของ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ vec.go.th R channel สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา อาชีพ R-Radio Network สถานีโทรทัศน์ VEC Tv CHANNEL 53เพื่อให้มีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ออนไลน์และเผยแพร่ออกอากาศทางทีวีช่อง 53 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดย คลิกที่นี้