วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

          นักเรียนักนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดูกำหนดการและขั้นตอนจากการกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ที่แนบมาด้วยนี้ หากสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม ครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน หมายเลขโทรศัพท์ 093-7366476