วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

          วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ามอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุม่วง อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี