วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

วันที่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นำโดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๘ พรรษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย อ่านเพิ่มเติม