วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดย นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายบริการซ่อม ( Repair ) ดำเนินงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center Thailand ๔.๐ รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓