วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง เพื่อสุขภาพที่ดีของคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ดูเพิ่มเติม

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นำโดย นายภักดี พรหมเกิด ได้มอบมหายให้รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ ณ​ หอประชุมอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่้มเติม

นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นำโดย นายภักดี พรหมเกิด ได้มอบมหายให้รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ ณ​ หอประชุมอำเภอเขาย้อย อ่านเพิ่มเติม

วันที่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นำโดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๘ พรรษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย อ่านเพิ่มเติม