วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี