วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

          

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

 

รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2562

           File_20201701081852.pdf

รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2562

           File_20201701082220.pdf

รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2563

          File_20200303050227.pdf

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562

          File_20200804043012.pdf

รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

          File_20200804043151.pdf

รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2563

          File_20200804043207.pdf

รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2563

          Click Here

รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563

        Click Here