ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) มารายงานตัวเพิ่มเติม

นางสาวนิศา ขยันมาก / 8 เมษายน 2563 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนวันหมดเขตรับสมัคร นักเรียน ระดับ ปวช.

นางสาวนิศา ขยันมาก / 4 เมษายน 2563 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนวันหมดเขตรับสมัคร นักศึกษาระดับ ปวส.

นางสาวนิศา ขยันมาก / 4 เมษายน 2563 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

นางสาวนิศา ขยันมาก / 31 มีนาคม 2563 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานการลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวนิศา ขยันมาก / 27 มีนาคม 2563 (ข่าวประชาสัมพันธ์)

ภาพกิจกรรม

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563