จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง

19/02/61-5 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้นายกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นายนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ และนักเรียนนักศึกษา จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจ กับทีมงานวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย ครับ


จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จิตอาสา ออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กับประชาชน หมู่บ้านพุพูล อำเภอหนองหญ้าปล้อง

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563