เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

22/02/61 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วย นักเรียนทีมงานแนะแนว เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี


เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563