สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

23/02/61-1 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ ครูนันทวุฒิ วงศ์วิสุทธิ์วัฒนา และครูศิริรัตตน์ ฉิมฉลอง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563