ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด

23/02/61-3 นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ ครูกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นำรถวิทยาลัยฯส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด ณ เขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง และเขตอำเภอแก่งกระจาน


ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด
ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด
ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด
ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด
ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด
ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด
ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด
ส่งนักเรียนหอพักชาย กลับบ้านช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563