นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

⚒ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒⚒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม อาคารผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563