คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

⚒ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒-๒⚒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ งานการเงิน และงานบัญชี ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี


คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คณะสำนักงานคลังจังหวัดในการลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การปฎิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ( National e-payment) และสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563