ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี


ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอแสดงความยินดี กับทีมนักฟุตซอลวิทยาลัยฯ ที่สามารถคว้าชัยชนะ รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์