ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง

๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดย ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง ทั้งนี้ หลวงพ่อยังให้ความเมตตาในการเลี้ยงอาหารให้กับคณะครูและลูกเสือ วิทยาลัยฯ ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ


ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง
ครูจักรพันธ์ แก้วพันธ์ หัวหน้าลูกเสือ ครูนพพร กิจรุ่งพิพัฒน์ ครูศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์ ครูเบญญาพร ใจดี ครูกันตวีย์ ก้อนคำ และ คณะลูกเสือจิตอาสา หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ร่วมกับพระครูสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นำคณะลูกเสือจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา รอบๆบริเวณวัดบันไดทอง

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563