นายปรีชา ศูนย์กลาง ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาย้อย ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย

๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายปรีชา ศูนย์กลาง ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาย้อย ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย


นายปรีชา ศูนย์กลาง ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาย้อย ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
นายปรีชา ศูนย์กลาง ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาย้อย ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
นายปรีชา ศูนย์กลาง ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาย้อย ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
นายปรีชา ศูนย์กลาง ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาย้อย ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
นายปรีชา ศูนย์กลาง ครู คศ.๑ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาย้อย ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563