๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ ด้วยครับ


๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สภ.เขาย้อย นำโดย พตท. สมบรูณ์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563