นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

⚒ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒-๓ ⚒ ในวันศุกร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้มอบหมายให้นายกันตวีย์ ก้อนคำ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี กลุ่มอาชีวศึกษาภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมโยธิน โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
นายกันตวีย์ ก้อนคำ ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจครูแนะแนวเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563