ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันเปิดเรียนและวันลงทะเบียนเรียนของ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 13 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครและการมอบตัวลงทะเบียน นักเรีย...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 8 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 19 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 8 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนวันหมดเขตรับสมัคร นักเรียน ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 4 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนวันหมดเขตรับสมัคร นักศึกษาร...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 4 เมษายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 31 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัต...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 27 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาประจำภ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 3 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 2 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมองซีกขวา มีค่ามากกว่าที่คิด ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 25 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการซ่อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 25 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปี...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 27 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินดำเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 26 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติการ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 12 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติการ...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 11 พฤศจิกายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์...

นางสาวนิศา ขยันมาก / 19 ตุลาคม 2562

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563