รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ครูอัตราจ้าง)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ครูอัตราจ้าง)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน(ครูอัตราจ้าง)

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

ค่าตอบแทน 8340 ค่าครองชีพ 1500 รวม 9840

 

Web Link

E-Office
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์