ประกาศ เลื่อนวันหมดเขตรับสมัคร นักเรียน ระดับ ปวช.

ประกาศ เลื่อนวันหมดเขตรับสมัคร นักเรียน ระดับ ปวช.

ประกาศ เลื่อนวันหมดเขตรับสมัคร นักเรียน ระดับ ปวช. 


              
ตามที่วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. โดยกำหนดวันหมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 นั้น

              เนื่องจากขณะนี้และในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในช่วงสถานการณ์เกิดโรคระบาดจากไวรัส โควิด-19 ผู้ปกครองและนักเรียนไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครเรียนที่สถานศึกษา

               วิทยาลัยฯ จึงกำหนดเลื่อนวันหมดเขตรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ออกไปจนถึงวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามที่กระทรวงฯ กำหนด และเลื่อนการสอบวัดแววในวันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค. 63 ออกไปก่อน

              ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเรียน สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ทางเมนูลิงค์ สมัครเรียนปวช. แถบสีเหลือง ด้านล่างนี้ และสามารถสมัครได้ช่องทางที่ 2  "สมัครเรียนออนไลน์" หน้าเว็บของวิทยาลัยฯ ด้านขวามือของท่านได้ หรือ สแกน QR Code โดยไม่ต้องไปสมัครด้วยตนเองที่สถานศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032 795 053 หรือ งานทะเบียน 087-578-7696

สมัครเรียน ปวช. คลิก >>>  https://bit.ly/39tkyst

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563