แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

นายธีระ มูลมงคล
นายธีระ มูลมงคล
หัวหน้าแผนกวิชา
นายปรีชา ศูนย์กลาง
นายปรีชา ศูนย์กลาง
บุคลากรประจำแผนก

Web Link

E-Office
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563